Liczba odwiedzin strony: 27021 Osób na stronie: 1
 

adwokat Majewski Wiesław
Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 181 poz. 1328 - Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z dnia 6 października 2006 r.) Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1253 oraz z 2005 r. Nr 138, poz. 1156) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:   1)   pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  art. 21-22 i 28 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm. 2) );";   2)   pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)  art. 37, 37a i 37b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 3) );";   3)   pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6)  art. 69a-78 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 4) );";   4)   pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)  art. 24a pkt 2-4 i 6-8 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103);";   5)   w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: "15)  art. 70-78 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w...
Monitor Polski 2003 Nr 18 poz. 287 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 marca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M.P. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;   2)   stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;   3)   dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;   4)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim;   5)   trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku;   6)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni;   7)   cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;   8)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim;   9)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;   10)  stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej;   11)  stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy;   12)  dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;   13)  dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;   14)  stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem;   15)  stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie. ________ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.
KRS 0000324596 - PORTAL GOSPODARCZY POLSKA-TURCJA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PORTAL GOSPODARCZY POLSKA-TURCJA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OSTROROGA 24C 01-163 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-259-71-09 141745050 0000324596
KRS 0000324595 - RUDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE - ORKIESTRA DĘTA KWK "HALEMBA WIREK" RUCH WIREK
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RUDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE - ORKIESTRA DĘTA KWK "HALEMBA WIREK" RUCH WIREK STOWARZYSZENIE 2009-02-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KS. L. TUNKLA 112 41-707 RUDA ŚLĄSKA M. RUDA ŚLĄSKA M. RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
641-247-39-23 241140438 0000324595
KRS 0000324594 - PUBLICA-PRESS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PUBLICA-PRESS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STAROWIEJSKA 60 08-110 SIEDLCE SIEDLCE SIEDLECKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000324594
KRS 0000324593 - DBH SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DBH SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SADKA 42 30-690 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000324593
KRS 0000324592 - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ZREMBOWIEC" SP. Z O.O. "W LIKWIDACJI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ZREMBOWIEC" SP. Z O.O. "W LIKWIDACJI" SP. Z O.O. 2009-02-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FABRYCZNA 13-17 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI M. GORZÓW WIELKOPOLSKI M. GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
599-228-95-54 210228479 0000324592
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Warszawa HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
adwokat Majewski Wiesław Kancelaria
radca prawny mazowieckienotariusz mazowieckiekomornik mazowieckieagencja / skład celny mazowieckieuczelnia prawnicza mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama