Liczba odwiedzin strony: 27200 Osób na stronie: 5
 

adwokat Majewski Wiesław
Kancelaria

 
 
adwokat Majewski Wiesław
Kancelaria
 
Ogrodowa 53 lok. 1
00-873 Warszawa
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 181 poz. 1328 - Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z dnia 6 października 2006 r.) Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W...
Monitor Polski 2003 Nr 18 poz. 287 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 marca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M.P. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;   2)   stanowisko...